DESAMBIGUACIÓ AUTOMÀTICA DE CONSTRUCCIONS

Tornar a recursos
 
Aquest sistema proposa la interpretació semàntica més plausible (passiva, anticausativa, reflexiva, etc.) per a oracions pronominals amb “se” formalment ambigües. La desambiguació d’aquest tipus d’estructures permet predeterminar les diferències de significat oracional, que estan relacionades amb l’anàlisi dels rols temàtics.
Un verb pot presentar diverses formes de realització de la seva estructura argumental, en funció del significat oracional que vulgui expressar el parlant i en funció de les possibilitats que admeti el propi verb. Per exemple, els verbs peinar (pentinar) i lavar (rentar), que presenten una xarxa temàtica formada per un agent i un pacient, no poden participar en les mateixes construccions. Mentre el primer pràcticament sempre ha d’expressar ambdós arguments (“la niña se ha peinado ella sola” / la nena s’ha pentinat ella sola), ja sigui a través de la reflexivitat o de la reciprocitat, el segon pot participar en oracions amb un participant, com a la passiva (“la lana se lava amb el programa delicado” / la llana es renta amb el programa delicat), o dos, com a la reflexiva (“la niña se ha lavado ella sola” / la nena s’ha rentat ella sola).
Aquest tipus d’informació es d’interès en el camp d’algunes aplicacions dins el processament del llenguatge natural, com l’extracció d’informació o el question answering. A més, la detecció del significat oracional contribueix també a la desambiguació automàtica de sentits (WSD). En aquest article s’explica amb major detall el tipus d’ambigüitat a què ens referim, així com el funcionament del sistema i la seva avaluació.
L’eina que hem desenvolupat utilitza diverses fonts d’informació per a la proposta de la interpretació. En aquest document es pot consultar un diagrama de flux en el qual s’exemplifica com s’utilitzen les diverses fonts d’informació fins arribar a la proposta d’interpretació. Com es pot observar, en el cas que no es pugui proposar una sola interpretació, el sistema pondera la llista de les possibles. Cal tenir en compte que la desambiguació dels sentits verbals possibles per a un determinat verb es fa de manera manual.
A continuació, presentem una demostració del sistema.