català español english
 
Inici Qui som? Línies de recerca Tesis Publicacions Projectes Recursos Descàrregues Intranet Mapa
 
   

En l’actualitat, el grup té engegades diferents línies de recerca principals relacionades amb els projectes que s’estan duent a terme. A part d’aquestes línies, els membres del grup que estan duent a terme tesis tenen uns interessos més específics (vg. la secció “Tesis”).


Sintaxi i semàntica

- Estudi i descripció de les unitats gramaticals, especialment el verb i el seu paper en la interfície sintàctico-semàntica. P.e. rols semàntics, estructura argumental, patrons de subcategorització, règims preposicionals.

- Semàntica de l´oració, a partir de la combinació de l´estudi de les construccions, l´aspectualitat, la modalitat i la polaritat.

- Desenvolupament de gramàtiques computacionals per a anàlisis a diversos nivells i amb diferents formalismes: anàlisi profunda amb gramàtiques de trets, anàlisi categorial de dependències o anàlisis superficials i parcials.

- Disseny de representacions computacionals d´estructures sintàctico-semàntiques.

- Extracció d´informació i etiquetatge de rols semàntics.

Corpus

- Disseny i construcció de corpus monolingües i paral·lels, enriquits amb informació de diferent tipus (morfològica, sintàctica i semàntica) aplicada a diferents unitats (mot, sintagma o frase) i amb diferents mecanismes (automàtics, semiautomàtics i manuals).

- Disseny i desenvolupament d´eines i criteris per a l´anotació de corpus.

- Lingüística de corpus per a diferents propòsits: refutació d´hipòtesis teòriques, establiment de patrons d´ús, càlcul de freqüències i adquisició d’informació amb diversos objectius aplicats, e.g. la millora de recursos lèxics


Edició i traducció

- Disseny i implementació d´eines d´ajut a la traducció: extracció de terminologia, traducció assistida per ordinador, creació i explotació de recursos.

- Avaluació de sistemes de traducció automàtica.

- Aplicació de  tècniques i algorismes per a la creació d´eines i recursos per a l´aprenentatge de llengües.

- Edició de llibres electrònics amb informació ampliada.

- Aplicació de tècniques de processament del llenguatge natural i explotació de recursos semàntics per a elaborar eines per a l´aprenentatge i la docència en entorns virtuals (e-learning).

Lèxic

- Construcció de lexicons útils tant en el camp de la lexicografia tradicional com computacional amb base empírica.

- Representació del comportament verbal (interfície sintàctico-semàntica).

- WordNets: èmfasi en l´assaig de mètodes automàtics i semiautomàtics per a la seva creació.


Lingüística cognitiva i psicolingüística

- Anàlisi del discurs dins el marc de la Teoria de la Metàfora Conceptual.

- Processament psicolingüístic de l`estructura dels esdeveniments.


   
 
Darrera actualització: 04/07/2019