Collaborators

Laura Alonso i Alemany

Doctor in Linguistics
Associate Professor / Senior Lecturer
lauraalonsoalemany@gmail.com

View CV

Universidad de la República (Uruguay)

Natural Language Processing Group

  • Lingüística computacional
  • La interfície sintaxi – semàntica oracional
  • Mètodes empírics en lingüística
  • Representació computacional del discurs
  • Marcadors del discurs

I also work with the Natural Language Processing Group at the Universidad Nacional de Córdoba.

Cursos de lingüística computacional

 

Introducció a utilitats computacionals per lingüistes