Grup de Recerca Interuniversitari en Aplicacions Lingüístiques

Benvinguts al web de GRIAL

GRIAL és l’acrònim de Grup de Recerca Interuniversitari en Aplicacions Lingüístiques, en el qual participen membres de quatre universitats.

La nostra tasca se centra a confeccionar recursos lingüístics que poden tenir diferents utilitats en diversos camps relacionats amb la lingüística aplicada, com la lexicografia, la traducció o el processament del llenguatge natural. Poden ser recursos en què es descriuen fenòmens lingüístics a partir de de dades empíriques susceptibles de ser utilitzats per a la formalització del coneixement lingüístic o bé aplicacions amb una finalitat específica.

Les llengües amb les quals treballem són especialment l’espanyol i el català, i, esporàdicament, amb altres llengües.

GRIAL – Grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya
(2021 SGR 00581)