Projectes

Projectes anteriors

Adaptació Multilingüe del Banc de Dades SenSem (català)

Adquisició d`escenaris de coneixement a través de la lectura de textos: Lingüística i cognició (SKATER)

Ampliació de la BD lèxica i el corpus sintàctico-semàntic de semàntica oracional del espanyol SenSem

Anotació semàntica dels noms i adjectius de SenSem

CLARIN – Common Language Resources and Techonology Infrastructure Network

Corpus Trilingüe Paral·lel GRIAL: Corpus de registre tècnic informàtic per al català, castellà i anglès

Del text al coneixement: factualitat i graus de certesa en espanyol – TAGFACT

Estandarització i Transferència de recursos lèxics i textuals

Integració de tecnologia per a la creació d’espais virtuals de comunicacio multilingües amb traducció automàtica

KNOW: Desenvolupament de tecnologies multilingües a gran escala: anàlisi sintàctica

KNOW2: Tecnologies de comprensió del llenguatge per a l`accés multilingüe a la informació orientada a dominis

MOMENT: Metàfores del trastorn mental greu. Anàlisi del discurs de persones afectades i professionals de la salut mental

Multilingual Central Repository 2.0: GRIAL

ReSim: Sistema de representació semàntica d’oracions interrogatives

ReTeLe: Xarxa de recursos per a tecnologies de la llengua

SenSem: Banc de dades sintàctic i semàntic de l’espanyol

Subcontracte del projecte METANET4U: Enhancing the European Linguistic Infrastructure, GA 270893GA

TAN-IBE: Neural Machine Translation for the Romance languages of the Iberian Peninsula

Traducció i anotació de les glosses de l’Ontologia WordNet 3.0 per a la llengua espanyola

Volem 2: Lèxic verbal multilingüe per al català, castellà, basc i francès

Volem: Lèxic verbal multilingüe per al català, castellà i francès

Xarxa Temàtica Llera – L’educació lingüística i literària en entorns plurilingües

Xarxa Temàtica TIMM – Tractament de la Informació Multilingüe i Multimodal