Academic staff

Irene Castellón Masalles

Doctor in Romanic Philology
Associate Professor / Senior Lecturer
icastellon@ub.edu

Universitat de Barcelona

Department of General Linguistics
Gran Via de les Corts Catalanes 585, 08007, Barcelona
+34 93 403 4695

Current projects

Scenario Knowledge Acquisition by Textual Reading (SKATeR)

 

Phd Directed

Adquisició d`informació lèxica i morfosintàctica a partir de corpus sense anotar: aplicació al rus i al croat (2004) Antoni Oliver González Codirecció: Lluís Màrquez

Representing discourse for automatic text summarization via shallow NLP (2005)Laura Alonso Alemany  Codirecció: Lluís Padró

La modalitat de l’acció. Anàlisi empírica, reformulació teòrica i representació computacional (2009) Marta Coll-Florit  Codirecció Salvador Climent

Automatic Machine Translation Evaluation: A Qualitative Approach. Elisabeth Comelles(2015)  PhD program: Cognitive Science and Language cosupervisor: Victoria Arranz (ELRA)

Representación computacional de las perífrasis de fase: de la cognición a la computación, (2016) Juan Aparicio  PhD program: Cognitive Science and Language cosupervisor:  Marta Coll-Florit (UOC)

 

Supervision of PhD in development:

Marina Lloberas PhD program: Cognitive Science and Language cosupervisor:  LLuís Padró (UPC)

Lara Gil PhD program: Cognitive Science and Language cosupervisor:  German Rigau (EHU)

Chunlin Wang Doct. Ciència Cognitiva i Llenguatge   codirección. Elisabet Comelles (UB)

2009-2011 Introduction to General Linguistics. University of Barcelona 2008-2012 Semantics. Linguistics BA. General Linguistics Department.

University of Barcelona 2009-2011 Topics on Natural Language processing (Cognitive Science and Language Ma)

2008-2009 Computacional Lingüístics II Linguistics BA. General Linguistics Department. University of Barcelona

2008-2009 Computational  Formalitzation of linguistic data. Cognitive Science and Language MA.  University of Barcelona

2007-2011 General Coordinator of Phd Programme  Cognitive Science and Language University of Barcelona