Personal docent i d'investigació

Irene Castellón Masalles

Doctora en Filologia Romànica
Professora Titular d´Universitat
icastellon@ub.edu

Universitat de Barcelona

Departament de Lingüistica General
Gran Via de les Corts Catalanes 585, 08007, Barcelona
+34 93 403 4695

Projectes actuals

Adquisició d`escenaris de coneixement a través de la lectura de textos:Lingüística i cognició (SKATER)

 

Tesis doctorals dirigides

Adquisició d`informació lèxica i morfosintàctica a partir de corpus sense anotar: aplicació al rus i al croat (2004) Antoni Oliver González Codirecció: Lluís Màrquez

Representing discourse for automatic text summarization via shallow NLP (2005) Laura Alonso Alemany  Codirecció: Lluís Padró

La modalitat de l’acció. Anàlisi empírica, reformulació teòrica i representació computacional (2009) Marta Coll-Florit  Codirecció Salvador Climent

Automatic Machine Translation Evaluation: A Qualitative Approach. Elisabeth Comelles  Doct: Ciència Cognitvia i Llenguatge  codirecció: Victoria Arranz (ELRA)

Representación computacional de las perífrasis de fase: de la cognición a la computación, (2016) Juan Aparicio codirecció: Marta Coll-Florit (UOC) 

 

Direcció de tesis doctorals en desenvolupament

Marina Lloberas  Doct: Ciència Cognitvia i Llenguatge  codirecció: LLuís Padró (UPC)

Lara Gil  Doct: Ciència Cognitiva i Llenguatge  codirecció: Marta Coll-Florit (UOC)

Chunlin Wang: Doct. Ciència Cognitiva i Llenguatge   codirecció. Elisabet Comelles (UB)

2009-2011 Introducció a la Lingüística. Departament de Lingüística General Universitat de Barcelona2009-2011  Natural Language  processing (Master de Ciència Cognitiva i Llenguatge)

2008-2012   Semàntica dins la Llicenciatura de Lingüística. Departament de Lingüística General Universitat de Barcelona

2008-2009  Lingüística Computacional II dins la Llicenciatura de Lingüística. Gemeral Departament de Lingüística General. Universitat de Barcelona.

2008-2009   Formalització Computacional de les dades lingüístiques. Master de Ciència Cognitiva i Llenguatge. Universitat de Barcelona.

2010- 2012 Temes de Processament del Llenguatge Natural . Master de Ciència Cognitiva i Llenguatge

2007-2011 Coordinadora general del programa de Doctorat Ciència Cognitiva i Llenguatge. Universidad de Barcelona