Resources

Edition and translation tools

AVI.Cat – Corrector gramatical i assistent virtual de català

AVI.Cat és un corrector gramatical del català ampliat amb informació gramatical i exercicis. En conseqüència, a més d’informar dels errors d’un text i de suggerir canvis, subministra explicacions detallades sobre la naturalesa de l’error específic i els exercicis per practicar i evitar aquest error en el futur. AVI.Cat s’integra totalment i fàcilment en els processadors de textos Open Office i Lliure Office. Les regles gramaticals s’han desenvolupat a partir de les especificacions del projecte El Corrector de la Universitat Pompeu Fabra.

VERTa

VERTa is a machine translation (MT) evaluation metric for English and Spanish. VERTa uses linguistic information to evaluate machine-translated sentences by comparing them with sentences translated by human translators. Unlike other metrics, VERTa provides not only a score for each sentence compared, but also a more qualitative analysis of the result obtained. Download