Recursos

Herramientas para la corrección y la traducción

AVI.Cat – Corrector gramatical i assistent virtual de català

AVI.Cat és un corrector gramatical del català ampliat amb informació gramatical i exercicis. En conseqüència, a més d’informar dels errors d’un text i de suggerir canvis, subministra explicacions detallades sobre la naturalesa de l’error específic i els exercicis per practicar i evitar aquest error en el futur. AVI.Cat s’integra totalment i fàcilment en els processadors de textos Open Office i Lliure Office. Les regles gramaticals s’han desenvolupat a partir de les especificacions del projecte El Corrector de la Universitat Pompeu Fabra.

VERTa

VERTa es una métrica de evaluación de la traducción automática (TA) para el inglés y el español. VERTa es una métrica que utiliza información lingüística para evaluar frases traducidas automáticamente, a través de la comparación de dichas frases con frases traducidas por traductores humanos. A diferencia de otras métricas, VERTa proporciona no tan solo una puntuación por cada frase, sino también un análisis más cualitativo de los resultados obtenidos. Descarga