Recursos

Eines per a la correcció i la traducció

AVI.Cat – Corrector gramatical i assistent virtual de català

AVI.Cat és un corrector gramatical del català ampliat amb informació gramatical i exercicis. Així, a més d´informar dels errors comesos en un text i de suggerir canvis, forneix d´explicacions detallades sobre la naturalesa de l´error específic i d´exercicis per a practicar i evitar de cometre´l en un futur. AVI.Cat s´integra totalment i fàcilment als processadors de textos Open Office i Libre Office. Les regles gramaticals s´han desenvolupat a partir de les especificacions del projecte ´El Corrector´, de la Universitat Pompeu Fabra.