Recursos

Eines per a la correcció i la traducció

AVI.Cat – Corrector gramatical i assistent virtual de català

AVI.Cat és un corrector gramatical del català ampliat amb informació gramatical i exercicis. En conseqüència, a més d’informar dels errors d’un text i de suggerir canvis, subministra explicacions detallades sobre la naturalesa de l’error específic i els exercicis per practicar i evitar aquest error en el futur. AVI.Cat s’integra totalment i fàcilment en els processadors de textos Open Office i Lliure Office. Les regles gramaticals s’han desenvolupat a partir de les especificacions del projecte El Corrector de la Universitat Pompeu Fabra.

VERTa

VERTa és una mètrica d’avaluació de la traducció automàtica (TA) per a l’anglès i el castellà. Utilitza informació lingüística per avaluar frases traduïdes automàticament, tot comparant-les amb frases traduïdes per traductors humans. A diferència d’altres mètriques, VERTa no només proporciona una puntuació per a cada frase traduïda, sinó que també fa un anàlisi més qualitatiu dels resultat obtingut. Descàrrega.