Personal en formació

Leyre Barrios Vicente

Filologia Hispànica
Becària predoctoral
leyre.barrios@udl.cat

Universitat de Lleida

Anglès i Lingüística