Col·laboradors

Montserrat Marimon Felipe

Dra. en Ciències Informàtiques
Investigadora Ramón y Cajal
montserrat.marimon@ub.edu

Universitat de Barcelona

Lingüística General
Gran Via de les Corts Catalanes 585, 08007-Barcelona
+ 34 93 403 46 95

  • Desenvolupament i avaluació de gramàtiques simbòliques.
  • Hibridació de tècniques de processament de llenguatge natural.
  • Adquisició automàtica de coneixement lèxic.

DELPH-IN , Deep Linguistic Processing with HPSG.