Projectes

ReTeLe: Xarxa de recursos per a tecnologies de la llengua

Les tecnologies de la llengua (TL) lideren la innovació tecnològica: anàlisi de text per mineria d`opinió i extracció d`informació, traducció automàtica, classificació i resum de documents, respostes a preguntes, correcció gramatical. La interacció de l`usuari requereix de recursos lingüístics (RL) en totes les llengües. La xarxa europea d`Excel·lència META-NET va considerar la manca de RL com la causa més probable d`extinció digital d`un idioma. El diagnòstic dels problemes actuals dels RL a Espanya mostra que: hi ha iniciatives disperses a petita escala, falta d`informació i dificultats per accedir als RL existents, i necessitat imperiosa de reconeixement internacional de la comunitat espanyola de proveïdors de RL.L`objectiu d`ReTeLe és organitzar activitats entre els diferents actors implicats per tal de: (1) coordinar un pla de treball sobre la investigació de mètodes per accelerar la producció de RL oberts en els quatre idiomes oficials, (2) escurçar la distància del espanyol amb els recursos en anglès per tal de garantir la disponibilitat dels RL necessaris per a les tecnologies més populars i innovadores; (3) garantir la disponibilitat d`aquests recursos mitjançant la seva publicació en el núvol de “dades obertes enllaçats” i donar continuïtat i nou impuls a la creació de RL i “dades enllaçades” a Espanya; (4) buscar i analitzar el paper de nous proveïdors de RL oberts, entre els quals es troba l`administració pública espanyola; i (5) elaborar un full de ruta per al desenvolupament dels RL a Espanya utilitzant casos d`ús de negoci real, els quals proporcionaran una visió unificada de les necessitats de l`àrea fins 2020. L`impacte esperat: (i) reduir la bretxa entre els RL en espanyol i l`anglès, (ii) incrementar els recursos en basc, català i gallec, (iii) incrementar la visibilitat del treball conjunt d`aquest grup d`investigadors i RLS en organitzacions claus a l`àrea.

Finançament:

Ministerio de economia y competitividad (TIN 2015-68955-REDT)