Personal docent i d'investigació

Sònia Oliver del Olmo

Llicenciada en Filologia Anglogermànica i Doctora en Traducció i Interpretació
Professora i Cap d’Unitat Departamental (Facultat de Ciències de l’Educació)
sonia.oliver@uab.cat

Universitat Autònoma de Barcelona

Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
Campus de la UAB – Edifici G6 despatx 214 08193 Bellaterra (Barcelona)
93 581 26 82