Tesis

The need for practice in the acquisition of the post-editing skill-set: lessons learned from the industry (2021)

Autor/a: Clara Ginovart Cid ​

Direcció: Carme Colominas i Antoni Oliver

Mentre les tecnologies (de la traducció) i la indústria lingüística segueixen evolucionant, emergeixen varietats de perfils professionals i les habilitats que se’ls vinculen es van matisant. El camp de la post-edició de traducció automàtica i, en particular, la recerca sobre l’adquisició de les habilitats pertinents, s’han convertit en focus d’atenció cabdals. Amb una metodologia seqüencial exploratòria mixta, aquesta tesi té dos objectius. En primer lloc, la recerca mitjançant enquestes permet confirmar les principals habilitats de post-edició des d’una perspectiva d’edició efficient: la identificació d’errors, la presa de decisions, i l’aplicació de directrius. En segon lloc, l’estudi experimental basat en el mètode pretestpostest avalua el tractament, és a dir, la proposta d’una formació fragmentada (split-training) aplicada al parell d’idiomes francès-castellà sobre les tres habilitats esmentades. L’anàlisi conclou resultats positius quant a qualitat i suggereix que, per assolir un grau de proceduralització més adient, cal incrementar la pràctica.

PDF