Projectes

KNOW: Desenvolupament de tecnologies multilingües a gran escala: anàlisi sintàctica

KNOW és un projecte coordinat dirigit pel grup IXA i en el qual participen diverses universitats: EHU-UPV, UPC, UOC i UB. GRIAL porta a terme un dels subprojectes centrat en l’anàlisi sintàctica automàtica. Aquest projecte pretén agregar significat, coneixement i raonament a les actuals tecnologies de comunicació. Especificament, KNOW proporcionarà noves capacitats de raonament i interpretació del llenguatge natural als sistemas d’informació multilingües actuals. En un pas significatiu cap a la completa Comprensió del Llenguatge Natural (Natural Language Understanding -NLU), KNOW millorarà les interfícies actuals mitjançant l’increment en profunditat i en cobertura del coneixement lingüístic present en els recursos multilingües existents, i creant tecnologies de Processament de Llenguatge Natural basades en conceptes que utilizaran aquests recursos per al raonament i la inferència avançats.

Finançament:

Ministerio de Educación y Ciencia (TIN2006-1549-C03-02)