Projectes

MOMENT: Metàfores del trastorn mental greu. Anàlisi del discurs de persones afectades i professionals de la salut mental

El projecte MOMENT pretén contribuir a millorar la comprensió del trastorn mental greu a partir de l’anàlisi del discurs dels dos grans col·lectius implicats, persones afectades i professionals de la salut mental, aplicant com a mètode d’anàlisi la Teoria de la Metàfora Conceptual. L’objectiu general del projecte és detectar i sistematitzar concepcions o assumpcions dominants sobre el trastorn mental, així com identificar i promoure el canvi de possibles discursos que neguin la capacitat agentiva de les persones afectades. El mètode d’anàlisi de patrons de pensament mitjançant la detecció de la metàfora conceptual s’ha aplicat amb gran èxit en múltiples camps discursius, entre els quals la conceptualització de diverses malalties. Tanmateix, no s’ha aplicat de manera exhaustiva a l’àmbit discursiu dels trastorns mentals greus. Aquest és el propòsit fonamental del present projecte, el qual s’articula en els següents objectius específics:

  1. Analitzar testimonis, en primera persona, d’afectats per un trastorn mental greu i professionals de la salut mental, publicats a Internet (blogs, fòrums, etc.), amb l’objectiu de detectar: 1) quin tipus de metàfores usen aquests dos col·lectius de forma espontània quan parlen sobre el trastorn i les vivències relacionades; i 2) quin tipus de marcs o discursos d’interpretació del trastorn es construeixen a partir de les metàfores usades. D’aquesta manera, es pretén identificar si predomina el discurs biomèdic imperant, generalment poc favorable a l’apoderament de la persona afectada, o apareixen discursos humanístics alternatius més propensos a subratllar la implicació i l’agentivitat de l’afectat. 
  2. Identificar similituds i diferències en l’ús de metàfores a dos nivells: 1) intergrupals (persones afectades vs. professionals); i 2) intragrupals (per tipus de trastorn de la persona afectada i per tipus de perfil del professional de la salut mental).
  3. Afinar el mètode de detecció i anotació de metàfores en corpus, amb l’objectiu de contribuir a solucionar problemes metodològics d’identificació i formulació de metàfores que són comuns a qualsevol àmbit d’aplicació de la Teoria de la Metàfora Conceptual.
  4. Constituir un corpus anotat manualment de produccions en primera persona d’afectats i professionals que, al seu torn, pugui servir de banc d’experimentació en detecció automàtica de metàfores; d’aquesta manera, es pretén potenciar la recerca sobre metàfora en altres àmbits d’investigació de frontera com la Lingüística Computacional.   
  5. Contribuir a la reflexió sobre com s’hauria de parlar sobre el trastorn mental. En aquest sentit, en funció dels resultats obtinguts, s’elaborarà una guia de recomanacions d’ús de metàfores, acompanyada d’accions de transferència, amb l’objectiu que els professionals de la salut mental, així com la societat en general, puguin usar certes metàfores sobre el trastorn de manera més conscient, hàbil i respectuosa amb les persones afectades. 

El projecte té un caràcter clarament interdisciplinari, amb un equip format per lingüistes i experts en salut mental de diversos àmbits: psicologia, educació social i antropologia mèdica. Així, el projecte representa un espai de col·laboració multidisciplinària que pretén mobilitzar el coneixement complementari de diversos camps científics per tal d’afrontar un dels grans reptes de la nostra societat: millorar la comprensió dels trastorns mental greus.

Finançament:

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Plan Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad – FFI2017-86969-R