Projectes

Anotació semàntica dels noms i adjectius de SenSem

L´objectiu principal el projecte és l´anotació semàntica del corpus SenSem (BFF2003-06456) amb els sentits (synsets) d´EuroWordNet , específicament l´anotació de les formes nominals i adjectivals . Aquesta anotació és necessària per a l´adquisició de preferències semàntiques associades a un conjunt d´unitats verbals, objectiu del projecte KNOW (TIN2006-1549-C03-02). Aquest objectiu implica en moltes ocasions crear classes de conceptes amb grups de sentits d´EuroWordNet, ja que el detall en la descripció d´aquest recurs és excessiu per a l´aplicació que pretenem. El resultat, a més de permetre l´adquisició de preferències de selecció serà un banc de dades per a treballar en la desambiguació semàntica automàtica.

Finançament:

Ministerio de Ciencia e Innovación FFI2008-02579-E/FILO