Projectes

ANR D4R (Dissidences religieuses et Réception de la Réforme à la Renaissance – Espagne XVIe s.)

ANR D4R (Dissidences religieuses et Réception de la Réforme à la Renaissance – Espagne XVIe s.)

 

Aquest projecte en Humanitats Digitals persegueix una doble comesa: per una banda, el tractament d’un corpus del segle XVI sobre la Reforma a Espanya i, per altra banda, el desenvolupament d’una eina per interrogar grans quantitats de documents, des duna perspectiva històrica. Aquesta eina, que utilitza tècniques de Processament del Llenguatge Natural, aspira a convertir-se en un instrument per als investigadors a l’hora d’explotar corpus textuals heterogenis en història, proporcionant-los eines per anotar i interrogar un conjunt documental.

El projecte D4R, que concita historiadors, lingüistes i informàtics francesos i espanyols, pretén fer possible l’exploració dinàmica d’un corpus documental constituït per fonts inquisitorials, per una banda, i per tractats d’espiritualitat, de l’altra, mitjançant una plataforma digital.

 

https://d4r.hypotheses.org/

 
 

Finançament:

Agence National de la Recherche (ANR-21-CE38-0011)

Membres:

Consorcio: EA740 IRIEC (UPVM3), UMR 5505 IRIT (UFTMP), UMR 5267 PRAXILING (UPVM3), (GRIAL (UB), UHM (UAB), DeReHis (UCLM).

 

Publicacions: