Projectes

CLARIN – Common Language Resources and Techonology Infrastructure Network

El projecte CLARIN té com a objectiu oferir les eines als investigadors dels camps de les Humanitats i les Ciències Socials per millorar la identificació, l’accés i l’explotació dels recursos lingüístics existents en les diferents àrees dels àmbits d’estudi esmentats. S’entén per recursos lingüístics, per exemple, qualsevol col·lecció de textos especialitzats, diccionaris, reculls terminològics, ontologies, etc., així com les eines d’anàlisi i explotació d’aquestes dades que faciliten el processament dels textos. El centre que coordina el projecte al territori espanyol és la Universitat Pompeu Fabra a través de l’IULA (Institut Universitari de Lingüística Aplicada). En el projecte participen 32 països.

Finançament:

Comissió Europea FP7-INFRASTRUCTURES-2007-1-212230 / Ministeri d’Educació CAC-2007-23