Projectes

The development of GLOCAL competence through study abroad in non-English-speaking contexts: applying the Experience Sampling Method by means of a smartphone application

L´objectiu d´aquest projecte és investigar l´impacte d´una experiència d´estudis a l’estranger d´un semestre de durada en un país europeu no anglòfon. Més concretament, pretén examinar a) les interaccions entre els estudiants universitaris espanyols i b) el desenvolupament de l’anglès i de la llengua local al llarg del semestre a l’estranger. A més, un dels principals objectius del present estudi és dissenyar una infraestructura informàtica per a) obtenir dades riques i immediates de la experiència dels estudiants, b) enviar als estudiants consells i tasques per fer per tal de maximitzar els efectes de la seva experiència de SA, i c) proporcionar un contacte fàcil i immediat amb els investigadors de la universitat d’origen dels estudiants a cas de qualsevol problema.

 

Finançament:

Ministerio de Ciencia e Innovación (PID2022-141814NB-I00)

Membres:

Josep M. Cots (CLA – UdL)

Àngels Llanes (CLA- UdL)

Anca Frumulescu (CLA – UdL)

Glòria Vázquez García

 

Publicacions: