Projectes

Volem 2: Lèxic verbal multilingüe per al català, castellà, basc i francès

Aquest projecte és una continuació del treball conjunt que es va establir al llarg del bienni 2000-02, en el projecte VOLEM. L’objectiu és engrandir el lexicó multilingüe que ja ha estat creat i que és de gran utilitat per a diverses aplicacions de sistemes de processament en llenguatge natural.

La primera ampliació s’ha realitzat amb la incorporació del basc a la base multilingüe. Els verbs bascos han estat codificats amb els criteris desenvolupats en el projecte anterior, de manera que en el lèxic actual hi ha descrites 4 llengües amb el mateix conjunt de rols semàntics i amb els mateixos esquemes sintàctico-semàntics.

En segon lloc, es pretén ampliar el nombre de verbs codificats i equiparar-lo amb la llengua que en té més, que és el francès.

La participació en la xarxa dels diferents grups de recerca permet compartir coneixements, fer desenvolupament conjunt i treballar en l’estandardització de la informació. Axí doncs, l’objectiu últim és alimentar el recurs multilingüe existent amb noves llengües i més dades per tal de construir una base de dades lingüístiques útil en el camp del processament del llenguatge natural per a aplicacions multilingües.

Finançament:

2004-2005 – Generalitat de Catalunya – Xarxa temàtica interregional (ABM/acs/XI 2003-12)

Membres:

GRIAL (Grup de Recerca Interuniversitari en Aplicacions Lingüístiques)

Informatique Linguistique et Programation en Logique, (Université Paul Sabatier), IRIT (Institut de Recherche en Informatique

IXA, Universitat de País Basc – Euskal Herriko Unibersitatea, Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea

TALP, Universitat Politècnica de Catalunya, Llenguatges i Sistemes Informàtics