Projectes

Volem: Lèxic verbal multilingüe per al català, castellà i francès

VOLEM (Verbs: Organització Lèxica Multilingüe) és una base de dades lèxica multilingüe d’un subconjunt dels verbs de l’espanyol, el català i el francès.

Aquest recurs es va crear a partir de la col·laboració dels investigadors de GRIAL i l’IRIT mitjançant la subvenció d’una Xarxa Interregional atorgada per la Generalitat de Catalunya i la Communauté de Travail des Pyrénées de la regió Midi-Pyrénées.

Aquesta base de dades proporciona, a través d’un mòdul d’interrogació, la traducció entre l’espanyol, el català i el francès d’un grup de verbs. Un dels aspectes més rellevants del projecte és que es pot obtenir informació sobre l’ús d’aquests verbs en les diferents llengües:

  • Les disposicions dels arguments en relació amb el verb (alternances)
  • La semàntica de les construccions en què participen
  • La xarxa temàtica (papers temàtics dels arguments: agent, tema, etc.)
  • La classe semàntica a què pertanyen els verbs seguint el projecte WordNet
  • Un exemple

La interrogació es pot fer per a una de les llengües o bé es pot obtenir informació de més d’una llengua a la vegada (interrogació multilingüe). Els menús permeten seleccionar criteris de cerca per decidir la informació que es vol visualitzar.

Aquest projecte ha rebut una segona subvenció.

Finançament:

200-2002 – Generalitat de Catalunya – Xarxa Temàtica Interregional (ABM/acs/XTI-CTP2000-1)

Membres:

GRIAL (Grup de Recerca Interuniversitari en Aplicacions Lingüístiques)

Informatique Linguistique et Programation en Logique, (Université Paul Sabatier), IRIT (Institut de Recherche en Informatique

TALP, Universitat Politècnica de Catalunya, Llenguatges i Sistemes Informàtics

Publicacions:

A la pàgina de demos del grup d’informàtica lingüística i programació lògica (ILPL) de l’IRIT podreu consultar la base de dades de VOLEM castellà, català i francès.