Projectes

Multilingual Central Repository 2.0: GRIAL

L`objectiu principal del projecte és establir una infraestructura científico-tecnològica bàsica que faciliti la coordinació, integració i transferència de tecnologia i recursos entre els diferents grups de recerca que actualment desenvolupen bases de coneixement semàntic d`àmplia cobertura (wordnets). Es desenvoluparà una nova versió del Multilingual Central Repository (MCR) que integrarà el coneixement de nous wordnets per al català, l`euskera, el català i el gallec enllaçats a l`última versió del WordNet anglès. A més també es desenvoluparan i s`actualitzaran les eines i aplicacions necessàries per a la gestió i manteniment del MCR de manera que els diferents recursos que l`integren es desenvolupin de forma distribuïda però sicronizada. Tots els recursos i aplicacions que s`obtinguin com a resultat d`aquesta acció seran lliures i accessibles per qualsevol grup de recerca. Concretamente GRIAL participa en el l`establiment de la infraestructura i en l`actualització i validació de les dades.